Montessori škôločka

Adaptačný program pre deti, ktoré sa pripravujú na škôlku.

Citlivou formou objavíme s dieťatkom čaro kolektívu, jeho atmosféru a rytmické striedanie opakujúcich sa činností. Vďaka pestrým metódam podporíme rozvíjanie vlastnej osobnosti dieťaťa.

Deťom ponúkame podnetné a motivujúce prostredie, ktoré im pomáha objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, podporuje ich samostatnosť, nezávislosť, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k svojmu okoliu. 

Škôločka prebieha 3x do týždňa to v utorok, v stredu a v piatok v čase 9.00 – 12.00 hod.

Registrácia:

https://montesevi.sk/registracia/?course_id=170

Rozvrh nových kurzov od januára nájdete nižšie, alebo na internetovej stránke:

https://montesevi.sk/wp-content/uploads/2023/03/rozvrh_jar_2023.pdf 

Viac info na:

https://montesevi.sk/ponuka/montessori-skolka/

V prípade záujmu nás kontaktuje na čísle 0905 715 723 alebo mailom na evi@montesevi.sk.

MONTE s EVI – Svet očami jednej mamy | Facebook