Sebaobrana Pre Ženy

Kurzy sebaobrany pre ženy a deti ZA SEBA, ako jediné na Slovensku, ponúkajú certifikovaný systém výučby sebaobrany ,,Empowerment self defence (ESD)“. Tento typ sebaobrany je založený na desiatkach rokov výskumu násilia na ženách a deťoch a kombinuje jednoduché a efektívne techniky fyzickej sebaobrany s bezpečnou (asertívnou) komunikáciou a osvetou.

Študentky a študenti sa naučia ako predísť násiliu a zastaviť ho počúvaním intuície, zhodnotením svojich možností, vymedzením osobných hraníc, použitím deeskalačných techník, hlasu a využitím spektra verbálnych a fyzických techník. To všetko za pomoci hier, diskusií a hrania realistických scenárov. 

Viac info o kurzoch nájdete na www.zaseba.sk

Facebook

ZA SEBA sebaobrana na Instagrame