Rodinné, pracovné a peňažné konštelácie

– Chcete sa pozrieť na svoju súčasnú životnú situáciu, objaviť súvislosti a nájsť riešenie na témy, ktoré vás zaťažujú?
– Chcete odhaliť príčiny a spracovať emócie, ktorým sa možno bránite alebo si s nimi neviete rady?


Konštelácie nám otvárajú oči a ukazujú možné riešenia pri problémoch partnerských, rodinných, osobných, finančných či pracovných.
Pomocou tejto metódy je možné vidieť a pochopiť skryté súvislosti a odhaliť dynamiku vzťahov v rodine či inej skupine alebo systéme.


Otvorením sa dochádza k liečivým procesom, kedy máme možnosť vidieť skryté prekážky a urobiť kroky, ktoré zharmonizujú systém (rodina, partnerský či pracovný vzťah atď.).


Energia začne znova prúdiť napojením na zdroje a liečenie prebieha na všetkých úrovniach – psychickej, emocionálnej aj telesnej. Seminár sa koná v malej skupine účastníkov.
Tí vytvárajú podporné prostredie pre jednotlivca, ktorý si necháva konšteláciu postaviť .


LEKTORI: Karolína Kurnická a Daniel Marek – absolventi výcviku Systemických a rodinných konštelácií Berta Hellingera u Z. Tuškovej, Praha

KONTAKT: Karolína Kurnická, karolina.kurnicka@gmail.com,
0903 229 362
INFO: www.rodinne-konstelacie.sk