Jazykový kurz francúzštiny

VEVE jazykový kurz pre dospelých

Kurz FJ pre dospelých na úrovni začiatočník A1

• Už od prvej hodiny budete s lektorom precvičovať komunikáciu francúzskeho jazyka na rôzne
situácie, prostredníctvom ktorej sa naučíte jednak vynájsť v danej situácií a jednak
improvizovať.

• Kurzy sú vedené predovšetkým komunikačnou formou, zamerané na okamžité použitie jazyka
v praxi.
• Úroveň A1 pokrýva výučbu od úplných základov vrátane abecedy, správnej výslovnosti,
použitie základných slovies v správnom tvare, komunikáciu v prítomnom čase, základné
predstavenie sa.

Kurz prebieha v trvaní 12 týždňov, podľa platného rozvrhu, v cene 168€ za výučbový blok. Všetky
študijné materiály sú zahrnuté v cene.

Prihlasovanie možné na link tu Kontakt | VEVE jazyková škola alebo telefonicky na +421 917 407 057 a
emailom na office@veve.sk