Veve jazykové kurzy

Kurzy AJ pre deti 3-6 rokov

• Pre tých najmenších prinášame kurzy, ktoré sú prispôsobené ich vnímaniu a záujmom.
Obdobie pred nástupom do školy je veľmi dôležité a podnetné. Deti v predškolskom veku
nasávajú každú informáciu a so správnym prístupom v našej jazykovej škole VEVE spoločne
docielime prirodzené osvojenie si cudzieho jazyka.
• Kurzy sú vedené hravou formou na „koberci“ i formálne za stolom, doplnené o pohyb,
kreatívne činnosti, doplnkové materiály vo forme flash kartičiek, vnímavých hračiek,
pracovných listov, audio-vizuálnych materiálov.
Kurz prebieha v trvaní 12 týždňov, podľa platného rozvrhu, v cene 168€ za výučbový blok. Všetky
študijné materiály sú zahrnuté v cene.
Prihlasovanie možné na link tu Kontakt | VEVE jazyková škola alebo telefonicky na +421 917 407 057 a
emailom na office@veve.sk

Kurz AJ pre deti 8-11 rokov

• Upútanie pozornosti a „ostrá“ komunikácia prispôsobená veku, hranie rôznych scén a situácií
upúta pozornosť nejedného školáka. My v jazykovej škole VEVE sa snažíme o čo
najefektívnejšiu výučbu, ktorá je práve pre deti v tomto veku kľúčová v ich ďalšom rozvoji v
oblasti cudzej reči.
• Kurzy sú vedené predovšetkým komunikačnou formou, zamerané na okamžité použitie jazyka
v praxi. Doplnkový materiál vo forme pracovných listov, audio-vizuálnych pomôcok, extra
projektovej činnosti je samozrejmosťou.
Kurz prebieha v trvaní 12 týždňov, podľa platného rozvrhu, v cene 168€ za výučbový blok. Všetky
študijné materiály sú zahrnuté v cene.
Prihlasovanie možné na link tu Kontakt | VEVE jazyková škola alebo telefonicky na +421 917 407 057 a
emailom na office@veve.sk

Kurz FJ pre deti 8-11 rokov

• Upútanie pozornosti a „ostrá“ komunikácia prispôsobená veku, hranie rôznych scén a situácií
upúta pozornosť nejedného školáka. My v jazykovej škole VEVE sa snažíme o čo
najefektívnejšiu výučbu, ktorá je práve pre deti v tomto veku kľúčová v ich ďalšom rozvoji v
oblasti cudzej reči.
• Kurzy sú vedené predovšetkým komunikačnou formou, zamerané na okamžité použitie jazyka
v praxi. Doplnkový materiál vo forme pracovných listov, audio-vizuálnych pomôcok, extra
projektovej činnosti je samozrejmosťou.
Kurz prebieha v trvaní 12 týždňov, podľa platného rozvrhu, v cene 168€ za výučbový blok. Všetky
študijné materiály sú zahrnuté v cene.
Prihlasovanie možné na link tu Kontakt | VEVE jazyková škola alebo telefonicky na +421 917 407 057 a
emailom na office@veve.sk