Planétka Mia

Pedagogický projekt zameraný na vzdelávanie detí zážitkom.

Pre deti od 2,5 do 5 rokov, ktoré milujú tvoriť, učiť sa a objavovať.

pre deti vo veku 2,5 – 4 roky v sprievode mamičky alebo iného rodinného príslušníka. Aktivity sú zamerané na sociálnu integráciu dieťaťa z rodinného prostredia do nového kolektívu s menším počtom detí rovnakého veku. To všetko formou hry a zážitkového učenia. Keď sa dieťa hrá so svojim rodičom, prežíva najkrajšie chvíle v živote.

Skupina deti od 4,5 – 6 rokov pracuje na hodine bez prítomnosti rodiča. Deti sú viac podporované v samostatnosti, v rozhodovaní, vo formulovaní požiadaviek ako aj vo výtvarnom cítení.

Na každom hodinovom stretnutí sa zameriame na jednu zaujímavú tému, prostredníctvom ktorej sa u detí bude rozvíjať:

  • pozornosť a kognitívne vnímanie cez námetové a didaktické hry,
  • reč a hrubá motorika pri práci s riekankami a piesňami, v komunikácii v skupine,
  • jemná motorika pri tvorení výtvarných dielok, pri hrách s didaktickým materiálom,
  • sociálne kompetencie prostredníctvom všetkých činností. 

Domov si odnášajú výtvarné dielko prispôsobené ich vekovým osobitostiam.

Stretávame sa vždy v stredu, štvrtok v časoch 9.30, 11.00, 16.30 a 18.00 a v piatok v čase 9.30.

planetkamia@gmail.com, +421907571962

Prihlasovanie:

Planétka Mia BEZ rodičov – Baby Balance – cvičenia pre deti

Planétka Mia s rodičom – Baby Balance – cvičenia pre deti

Planetka Mia | Facebook