Montessori Herničky

Poďte s nami objaviť úžasný, kreatívny a prirodzený svet vašich detí ich očami a rukami.

Montessori herničky predstavujú program pre deti v sprievode rodičov, v rámci ktorého majú deti možnosť pracovať s montessori pomôckami v pripravenom prostredí, ktoré podporuje ich psychický, fyzický a emočný vývoj.

Montessori herničky prebiehajú v štyroch skupinách:

12 – 18 mesiacov
1,5 – 2,5 roka
2,5 – 3,5 roka
3,5 – 6 rokov
 

Deti sa prostredníctvom montessori herničiek učia:

  • rozvoj samostatnosti a nezávislosti
  • vymedziť si vlastný priestor, rešpektovať priestor ostatných
  • rozvíjať schopnosť sebaobsluhy
  • dodržiavať nastavené pravidlá a starať sa o pomôcky
  • sústrediť sa na činnosť, ktorú si sami zvolili

Prihlasovanie:

Registrácia | MontesEvi | MontesEvi

Januárový rozvrh nájdete nižšie, alebo na internetovom odkaze:

http://balancedom.sk/wp-content/uploads/2023/06/jesen_2024_rozvrh_A5-1.pdf

Viac info:

MontesEvi Facebook

Montessori kurzy, škôlka v Bratislave