Výtvarný tábor

VÝTVARNÝ TÁBOR

Dátum: 5.8 – 9.8. 2024

pre deti od 7 rokov
 
CENA: 190,-
 
TÉMY, PROGRAM
 
Hravou a zábavnou formou sa deti naučia rôzne technické postupy, posunú svoje praktické zručnosti, no zároveň budú mať priestor na prejavenie fantázie. Ich práce nebudú hodnotené, no spolu s lektorkou ich budú spoločne rozoberať a baviť sa o nich. Dozvedia sa viac z dejín umenia a ukážu si známe umelecké diela, o ktorých budú spolu diskutovať . Jedno dopoludnie bude venované návšteve Slovenskej národnej galérie, kde sa deti prirodzene a zábavnou formou dozvedia príbeh umenia v dejinách človeka, vyskúšajú si rolu vnímateľa umenia a naučia sa ho interpretovať. Na konci týžďňa usporiadame slávnostnú vernisáž.
Počas celého týždňa aj počas záverečného vystúpenia bude zabezpečená foto a videodokumentácia.
Počas celého týždňa je pre deti zabezpečená strava (desiata, obed, olovrant) a neustály pitný režim.
Každé dieťa v tábore má možnosť vyrobiť si a odniesť domov ako spomienku táborové tričko (v cene tábora).
V cene tábora je materiál a vstupné do galérie.
 
LEKTORKY
 
Ema: študentka VŠMU, odbor animácia, niekoľkoročné skúsenosti vo vedení výtvarných kurzov, kurzov kreslenia…
Eva.: vyštudovala VŠVU, odbor maľba. Vystavuje doma aj v zahraničí, venuje sa kresbe, maľbe, inštalácii, fotografii, multimediálnemu umeniu a vizážistike.
 
 
Max počet detí: 12