Veve camp

Denný jazykový tábor – nemecký, anglický alebo španielsky jazyk

Detský letný jazykový tábor VEVE CAMP v Bratislave ponúka jazyk anglický, nemecký a španielsky. Denný jazykový tábor je vhodný pre deti od 3 do 15 rokov. Deti sú rozdelené do homogénnych skupín na základe jazyka, veku a dosiahnutej úrovne vedomostí. Denný jazykový tábor je neformálne štúdium spojené s pohybom, hrou, kreatívnymi činnosťami, pobytom vonku a hlavne zábavou. Kombináciou týchto činností vzniká príjemné prostredie, vhodné na adaptáciu dieťaťa v jazykovom prostredí a hlavne prirodzené používanie jazyka počas celého dňa.

Prečo VEVE CAMP?

  • anglický/nemecký/španielsky jazyk, na výber 2 varianty:
  • 8.00-12.00 intenzívny jazykový kurz v cene 150€ alebo
  • 8:00-16:30 denný jazykový camp v cene 220€
  • zábavná neformálna edukačná aktivita zameraná na rozvoj hrubej a jemnej motoriky
  • množstvo pohybových aktivít, hier a súťaží
  • skúsení a kvalifikovaní lektori
  • interaktívna výučba cudzieho jazyka a celodenná komunikácia v ňom
  • detské divadlo Mici a Mňau
  • množstvo iných zaujímavých edukačných aktivít a výletov podľa veku jednotlivých turnusov

Denný jazykový tábor s VEVE – leto 2024
• Anglický
• Nemecký
• Španielsky
Veková kategória – od 3 do 15 rokov

Jednotlivé turnusy:
1.7. – 5.7.2024
8.7. – 12.7.2024
15.7. – 19.7.2024
29.7. – 2.8.2024
5.8. – 9.8.2024
12.8. – 16.8.2024
19.8. – 23.8.2024
Trvanie – 8:00 – 16:30 – denný jazykový VEVE camp v cene 220€ (vrátane obeda a denných snackov)
8:00 – 12:00 – intenzívny jazykový kurz v cene 150€ (bez obeda, vrátane snacku počas dňa)
Prihlasovanie je možné na oba varianty, s tým, že pobyt kratšieho intenzívneho kurzu končí výučbou
o 12:00 a je bez obeda.

Denný harmonogram
• 8:00 – 9:00 príchod detí
• 9:00 – 12:00 interaktívna výučba cudzieho jazyka vrátane denných snackov
• 12:00 – 13:00 obed
• 13:00 – 16:00 aktivity, výlety, exkurzie, športové, tvorivé, prezentačné dielne (voľba programu
je prispôsobená vekovej kategórii a počasiu)
• 16:00 – 16:30 vyzdvihnutie detí
Camp aj intenzívne kurzy sú vhodné pre všetky vedomostné kategórie od začiatočníkov až po vysoko
pokročilých. Deti budú na výučbu rozdelené podľa jazyka, veku a úrovne vedomostí.
 
Zľavy z ceny:
10% z ceny ak privedieš kamaráta
10% z ceny pre druhého súrodenca
20% z ceny pre tretieho súrodenca
Prihlasovanie možné priamo cez našu webstránku www.veve.sk, prípadne na tomto linku
Denný jazykový tábor | VEVE jazyková škola
Všetky dodatočné informácie poskytneme na email adrese office@veve.sk alebo telefonicky
0917 407 057