Letný tábor Planétka Mia

Letný zážitkový tábor pre deti vo veku od 3 do 6 rokov.

Baby Balance spolu s Planétkou Miou vám opäť prinášajú obľúbené zážitkové tábory.

Denný tábor je určený pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a je alternatívou pre tých, ktorí majú počas leta zatvorenú materskú školu. V letnom tábore Baby Balance budú deti vtiahnuté do deja zážitkovou formou prostredníctvom zaujímavých tém rozvíjajúcich individualitu dieťaťa v skupine.

Zábava, tímovosť, priateľstvo, objavovanie a odvaha sú heslá, v duchu ktorých sa bude tábor niesť.

VAŠE DETI SA MÔŽU TEŠIŤ NA: pestrý pohybový program a hry, rozvoj jemnej motoriky, hry na rozvoj rytmického vnímania, pútavé príbehy, čítanie rozprávok, budovanie priateľstiev, rozvoj vzájomnej súhry a spolupráce prostredníctvom hry.

Letný tábor zanechá pozitívnu energiu a krásne spomienky na celý rok.
O vaše deti sa postarajú lektorky Baby Balance a Planétky Mia Martina, Vanda a Zuzka.

Lokality a termíny v BALANCE DOME, Narcisova 5
I. turnus
22.7. – 26.7. 2024
II. turnus
5.8. – 9.8. 2024
III. turnus
12.8. – 16. 8. 2024

Poplatok
195 EUR

Poplatok zahŕňa 8,5 -hodinovú celodennú starostlivosť počas 5 dní, stravu 3x denne, neobmedzený pitný režim, celodenný tematický program, materiálno-technické a športové zabezpečenie, poistenie, foto/video z tábora.

Maximálna kapacita
15 detí

Denný harmonogram /orientačný/
8,00 – 9, 00 príchod detí, oboznámenie sa s témou dňa, ranná rozcvička
9, 30 – desiata
10,00 – 10,30 pobyt vonku – organizované a voľné hry
10,30 – 11,30 práca s témou (rozumový, estetický a pracovný rozvoj)
12,00 – obed
13,00  – 14,00 odpočinok
14,00 – 15,30 tvorivé aktivity, pohybové aktivity
15, 45 – 16,30 olovrant a pobyt vonku
Program dňa prispôsobujeme počasiu a tempu skupiny.

Ako sa prihlásiť?
Priamo cez stránku www.babybalanceba.sk
Odporúčame zaslať registráciu dieťaťa, ktoré už absolvovalo adaptáciu v materskej škole. Našim prianím je, aby si dieťa tábor užilo a aby pobyt a odlúčenie od rodičov neprinášalo stres a napäté situácie.

Storno poplatky
Stornovanie od 10 dní do 6 dní pred nástupom do tábora – 50 % z poplatku za táborStornovanie od 5 dní a menej – 100 % z poplatku za tábor
Storno poplatok neplatíte, ak za svoje odhlásené dieťa nájdete náhradu, ktorá v danom
termíne môže nastúpiť.

Doplňujúce info pre účastníkov
Pri nástupe dieťaťa do denného tábora prineste aj podpísané prehlásenie o bezinfekčnosti a fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa.
Zároveň, prosím, prineste: prezuvky (pevná obuv), náhradné športové oblečenie do interiéru aj exteriéru, (spodné prádlo, ponožky, tričko, nohavice ), pláštenku, pokrývku hlavy, slnečné okuliare alebo čiapku so šiltom, krém na opaľovanie. Ak má vaše dieťa obľúbeného
„mojkáčika“ tak ho, prosím, pribaľte.

Dieťa je potrebné dopraviť do tábora v čase od 8,00 hod. do 9,00 hod. a vyzdvihnúť v čase do16,30 hod.

V poplatku za tábor je zahrnuté poistenie, celodenná strava – desiata, obed, olovrant, pitný režim, spotrebný materiál, pomôcky, činnosť lektorov.
V prípade potravinovej intolerancie nás, prosím, nevyhnutne informujte. V tomto prípade desiatu a olovrant zabezpečuje rodič.