Baby Balance tábor

Baby Balance ponúka pre malých kamošov vo veku od 4 do 6 rokov útočisko v čase, keď sú škôlky zatvorené.

Balance Dom, v ktorom sa bude letný tábor organizovať, sa premení na miesto plné zázrakov.

Pre tých, ktorí Baby Balance nepoznajú, sme odborníkmi na psychomotorický vývin detí a snažíme sa vytvoriť pre každého bezpečný priestor a podnetné prostredie na prirodzený vývin. Všetky aktivity prinášajú deťom zážitok a ten vytvára skúsenosť, ktorá je pre malého bádateľa veľmi užitočným nástrojom ako porozumieť sebe a okolitému svetu.

V tábore Baby Balance bude našou prioritou adaptovať každého malého návštevníka v priateľskej atmosfére do kolektívu nových kamarátov.

Lektorky budú sprevádzať deti zaujímavými aktivitami zameranými na pohyb, kreativitu a socializáciu.