Baby Balance

Baby Balance je pedagogický projekt, ktorý rešpektuje individuálne potreby detí a ich aktuálne schopnosti.

Deti nadobudnú nové skúsenosti a zručnosti cez hru a zábavu. Rodičia dostanú inšpiráciu a podporu v oblasti starostlivosti a raného vzdelávania dieťaťa.

Spoločný, kvalitne strávený čas.

Baby Balance je edukačné, hudobno-pohybové cvičenie pre bábätká  už od 3 mesiacov až po nástup detí do škôlky. Ponuka – Baby Balance – cvičenia pre deti.

SKUPINOVÉ CVIČENIA S BÁBÄTKAMI A DEŤMI