Kurz na rozvoj kreativity, fantázie a originality s INTUITKOM

Cieľom kurzu je rozvoj a podpora TVORIVOSTI – kreativity, fantázie a originality u detí. Deti získavajú schopnosť hľadať nové pozitívne riešenia v rôznych životných situáciách hravou formou. Rozvíjame u detí „divergentné myslenie“ – schopnosť vidieť alternatívy. Deti sprevádza kurzom postavička INTUITKO. Zmyslom kurzu je motivovať deti vo svojom živote vedome tvoriť, objavovať, experimentovať a rozvíjať […]

Kto som – skupiny pre rodičov s deťmi

Skupina pre rodičov spolu s deťmi: Rodičovstvo prináša mnoho radostí, ale aj výziev. S týmito výzvami je ľahšie vyrovnať sa, keď máme niekoho, s kým sa môžeme podeliť o svoje myšlienky. Neustále hľadáme správny postoj a rozhodnutia v súvislosti s výchovou našich detí. Často nás trápi dilema, či trvať na stanovených pravidlách alebo prispôsobiť naše […]